Skip to content Skip to navigation

Säännöt

Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajan luvan ja savunjohtajan allekirjoittaman paperin lähtiessään leiriltä ennen leiriajan päättymistä.

  • Yli 18-vuotiaiden on ilmoitettava savunjohtajalleen lähtiessään leiriltä ennen leiriajan päättymistä.
  • Pestin tehtävissä leirialueen ulkopuolella käymisestä ilmoitetaan ensin omalle päällikölle ja sen jälkeen portilla Turvalle.

Leirissä on hiljaisuus kello 22-07. Hiljaisuuden aikana savujen alueella meluaminen on kielletty. Rauhallista ohjelmaa saa järjestää ainoastaan siihen varatuilla alueilla. Savun johtajat ovat vastuussa savun hiljaisuudesta.

Leirin aikana on pidettävä koko ajan mukana leirihuivia ja muita mahdollisia tunnisteita. Mikäli leirialueella havaitaan tunnistamaton henkilö, tulee ottaa yhteyttä turvaan.

Puukkoja ja mahdollisia tulentekovälineitä käytetään vain ohjelmissa. Puukot on pidettävä tupessa aina kun niitä ei käytetä.
Alkoholin ja laittomien päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on ehdottomasti kiellettyä. Sääntö koskee myös rakennus- ja purkuleiriä. Alle 18-vuotiaiden tapauksessa ilmoitetaan edellä mainituista rikkeistä aina huoltajille.

Avotulen teko leirialueella on kielletty ilman lupaa. Avotulen saa tehdä vain merkityille tulentekopaikoille turvan luvalla.
Tupakointi on ehdottomasti kielletty muualla kuin merkityillä tupakointipaikoilla.

Ajoneuvoilla saa liikkua leirialueella vain kirjallisen ajoluvan kanssa. Luvan myöntää leirin turvallisuuspäällikkö. Polkupyörillä liikuttessa on käytettävä kypärää ja hämärällä valaisinta.

Jos leiriläinen rikkoo leirin sääntöjä vakavasti ja/tai toistuvasti, leirinjohto voi poistaa leiriläisen leirialueelta. Tällaisessa tapauksessa leiriläinen tai hänen huoltajansa ovat vastuussa kotimatkasta aiheutuvista kustannuksista. Alle 18-vuotiasta leiriläistä ei poisteta leiristä ilman, että hänen huoltajaansa on oltu yhteydessä.